Wat moet de huisarts van een MRSA-patiënt doen, nadat de MRSA-patiënt met ontslag is gegaan uit het ziekenhuis?

Antwoord

Indien een MRSA-patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt, wordt dit altijd vermeld in de ontslagbrief die naar de huisarts gaat. De huisarts, maar ook andere zorgverleners zoals de fysiotherapeut of de verloskundige kunnen dan een persoon die MRSA-drager is, gewoon ontvangen. De huisarts handelt volgens standaardprocedures die voor elke patiënt gelden conform de richtlijn van de Werkgroep Infectiepreventie.

Extra informatie

Naast het volgen van de standaardprocedures heeft de huisarts de volgende taken als een MRSA-patiënt met ontslag is gegaan uit het ziekenhuis.

De huisarts: 

Is na ontslag uit het ziekenhuis verantwoordelijk voor de individuele zorg aan de patiënt;

  • Kan zich laten adviseren door de arts infectieziekten of de hygiënist van de GGD en de arts-microbioloog of de deskundige infectiepreventie wat betreft het risico voor verspreiding MRSA buiten instellingen;
  • Schrijft dragerschapsbehandeling voor (kan zich hierin laten adviseren door de arts infectieziekten van een GGD en de arts-microbioloog of de hygiënist in het ziekenhuis);
  • Neemt kweken af bij MRSA-drager ter controle van het resultaat van de behandeling (kan zich hierin laten adviseren door de arts infectieziekten van een GGD en de artsmicrobioloog of de deskundige infectiepreventie in het ziekenhuis).

Bronnen