Welke hygiënische maatregelen moet ik in het geval van een MRSA-gekoloniseerde of geïnfecteerde patiënt altijd nemen?

Antwoord

 1. Afhankelijk van de locatie dient de patiënt in strikte of contact isolatie te worden verpleegd.
 2. U dient bij de behandeling, verpleging of verzorging van de patiënt het volgende te dragen:
  • Handschoenen
  • Beschermende kleding met lange mouwen en manchet (overschort)
  • Chirurgisch mond-neus-masker
  • Hoofdbedekking (muts) (verschilt per ziekenhuis)
 3. Afhankelijk van de situatie dienen inventarisatieweken te worden afgenomen
 4. Reiniging en desinfectie van de isolatiekamer en was/ afvalverwerking

Verder:

 • De patiënt dient door een zo klein mogelijk vast team van ervaren verpleegkundigen te worden verzorgd en ook contact met medewerkers van andere disciplines (bv. fysiotherapeut) dient zoveel mogelijk te worden beperkt.
 • Indien u huidafwijkingen zoals eczeem of psoriasis heeft, wordt afgeraden om in contact te komen met een patiënt met MRSA

Extra informatie

Bovenstaande punten zijn onderdeel van de nationale richtlijnen ter voorkoming van MRSA-verspreiding in het ziekenhuis, opgesteld door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Elk ziekenhuis past deze richtlijnen aan haar eigen situatie aan, ook het ziekenhuis waar u werkt. Omdat elk ziekenhuis, maar ook elke regio anders is, heeft elk ziekenhuis een eigen MRSA-protocol. Hieronder staat weergegeven hoe de bovenstaande richtlijnen in de praktijk ingevuld kunnen worden:

Patiënt in strikte isolatie

 • Patiënt wordt opgenomen in een gesluisde kamer, die met een sluis verbonden is met de afdeling.
 • De sluisdeuren mogen niet tegelijk geopend zijn

Voor opname van de patiënt

 • Voordat de patiënt in de kamer wordt opgenomen al het overbodige materiaal verwijderen.
 • Afstandsbediening van de televisie inpakken in huishoudfolie of desinfecteren naderhand
 • Matrasovertrek controleren op de volgende punten (dit geldt echter altijd):
  • het moet vocht-ondoorlaatbaar zijn
  • het moet met chloor afneembaar zijn
  • het mag geen scheurtjes of gaatjes vertonen
 • Voorzie de sluis met een 24-uurs voorraad van het nodige "isolatiemateriaal" zoals disposable handschoenen, mutsen, mond-neus-maskers en schorten met lange mouwen (disposable of reusable).
 • Isolatiekaart op de deur bevestigen. De isolatiekaart wijst personeel en bezoek op het aantrekken van de beschermende kleding.

Tijdens opname van de patiënt

 • Een zo klein mogelijk vast team medewerkers verzorgt de patiënt.
 • Indien u huidafwijkingen (psoriasis, eczeem e.d.) heeft, gelieve niet in contact komen met MRSA positieve patiënt (bij twijfel overleg met de bedrijfsarts).

Dragen van beschermende kleding

Personeel

 • Voor het betreden van de kamer, ín de sluis beschermende kleding aantrekken (volgorde is ziekenhuisafhankelijk):
  1. Muts opzetten
  2. Mond-neus-masker voordoen
  3. Overschort aantrekken
  4. Handschoenen aantrekken
 • Bij het verlaten van de kamer, ín de sluis: bij het uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moet gelet worden op het niet besmetten van het eigen lichaam.

Bezoek (familie, vrienden, bekenden enz.)

 • Bezoekers moeten zich de eerste keer dat ze de patiënt bezoeken melden bij de verpleging. De verpleging moet het bezoek instrueren over de te nemen maatregelen en een informatiefolder over MRSA verstrekken.
 • U als verpleging dient erop toe te zien dat deze maatregelen correct worden uitgevoerd.
 • Ná het bezoek aan de MRSA-patiënt moeten de bezoekers goede handhygiëne uitvoeren.

Inventarisatiekweken

 • Voorafgaand aan de opname dienen inventarisatiekweken te worden afgenomen, indien de patiënt aan een van de risicofactoren voldoet.
 • Patiënt wordt opgenomen in isolatie (het is van het ziekenhuis afhankelijk of dit strikt of contact isolatie is). In overleg met de arts-microbioloog/ deskundige infectiepreventie wordt er verder kweekbeleid afgesproken als de patiënt MRSA positief blijkt.

Reiniging en desinfectie van isolatiekamer en was en afvalverwerking

Reiniging en desinfectie

 • De kamer van de MRSA-patiënt als laatste reinigen.
 • Alle horizontale oppervlakken (ook de vloer) alsmede de verticale oppervlakken waar veelvuldig handcontact heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld deur) of die zichtbaar vuil zijn, huishoudelijk reinigen met vochtige hulpmiddelen.
 • Het schoonmaakmateriaal mag de kamer niet verlaten (kan in de natte ruimte worden opgeslagen) of er kan gekozen worden voor disposable materiaal.
 • Medisch instrumentarium of medische apparatuur moet, voordat het van de kamer wordt verwijderd, gedesinfecteerd worden.

Was en afvalverwerking

 • Ondergoed en nachtgoed dagelijks verschonen. Was in gesloten plastic zak laten meenemen naar huis door bezoekers.
 • Het beddengoed dagelijks verschonen tijdens MRSA-eradicatie. Waszak minimaal één keer daags afvoeren.
 • Alle afval in een plastic zak voor afval deponeren en minimaal 1 keer per dag uit de kamer verwijderen of indien nodig vaker dan 1 keer per dag.
 • Patiëntenmateriaal (sputum, urine, feces, pus, bloed) kan via de standaard procedures worden afgevoerd. De buitenkant dient gedesinfecteerd te worden voordat het de kamer verlaat.
 • Al het serviesgoed mag zonder verdere maatregelen met het overige servies van de afdeling naar de centrale vaatwaskeuken worden meegegeven.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw deskundige infectiepreventie!

Bronnen