Wat is MRSA (in één zin)?

Antwoord

MRSA is een bacterie die resistent is voor bepaalde antibiotica.

Extra informatie

MRSA is de afkorting van Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Deze bacterie is een resistente vorm van de bacterie Staphylococcus aureus. Gemiddeld 30% van de bevolking draagt Staphylococcus aureus regelmatig in de neus en op de huid. Dit geeft geen enkel verschijnsel. Gezonde mensen worden van deze bacterie ook niet ziek. Echter, bij mensen met een sterk verminderde weerstand kan de bacterie infecties veroorzaken, wat kan leiden tot een zweer maar ook tot bloedvergiftiging of longontsteking. Dat laatste komt gelukkig niet vaak voor.


Voor het 'doden' van bacteriën worden meestal antibiotica gebruikt. Sommige Staphylococcus aureus zijn echter ongevoelig of immuun voor het antibioticum methicilline en de meeste andere antibiotica uit dezelfde groep. Dit betekent dat het antibioticum methicilline de Staphylococcus aureus niet kan 'doden', omdat de bacterie door de aanwezigheid van een bepaald gen niet gevoelig is voor het antibioticum. Met andere woorden: de bacterie is resistent tegen methicilline. Vandaar de afkorting MRSA: Methicilline Resistente Staphyloccocus aureus. Soms is MRSA ook resistent tegen andere klassen van antibiotica. Als een arts weet dat een patiënt drager is van MRSA zal hij direct met andere antibiotica behandelen als er sprake is van infectie.

Bronnen