Is MRSA meldingsplichtig?

Antwoord

MRSA-kolonisatie en MRSA-infectie ontstaan in het ziekenhuis zijn beide niet meldingsplichtig.

Clusters van MRSA buiten het ziekenhuis zijn dit, in sommige gevallen wel. Melding wordt gedaan door artsen of laboratoria, zie bronvermelding voor meer informatie.

Als medewerker in de gezondheidszorg heeft u wél een morele meldingsplicht bij je werkgever, omdat u als medewerker een gezondheidsrisico kunt vormen voor uw patiënten.

Bronnen

Website van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu: meldingsplicht infectieziekten