Een MRSA-patiënt moet geopereerd worden. Welke maatregelen moeten in dit geval genomen worden?

Antwoord

Een operatie van een MRSA-patiënt vraagt om veel extra maatregelen: zowel voor, tijdens als na de operatie. Af en toe komt het voor dat een niet-urgente operatie wordt uitgesteld als een patiënt MRSA heeft, omdat MRSA de kans op infecties van de operatiewond vergroot. 

Waar mogelijk worden patiënten voorafgaand aan een operatie gescreend op MRSA, zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Hoe dit wordt uitgevoerd is afhankelijk van het beleid in uw ziekenhuis.


Raadpleeg de protocollen van uw ziekenhuis of informeer naar dit beleid bij de afdeling infectiepreventie.