Wat zijn risicofactoren voor het verkrijgen van MRSA?

Antwoord

Mensen met een verhoogd risico op het krijgen van MRSA (MRSA-dragerschap) zijn:

 • Dialysepatiënten
 • Patiënten die in een buitenlands ziekenhuis opgenomen zijn geweest
 • Patiënten die contact hebben gehad of in de buurt zijn geweest van een MRSA-patiënt
 • Geadopteerde kinderen
 • Personen die eerder MRSA gehad
 • Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt.
 • Personen met huidaandoeningen, zoals eczeem, verwondingen, waterpokken, en brandwonden
 • Patiënten met een verminderde weerstand (personen die gebruikmaken van middelen die de weerstand verlagen (o.a. chemokuren, prednison), transplantatie, HIV)
 • Patiënten met chronische aandoeningen (COPD, cystische fibrose, diabetes, nierinsufficiëntie, leverinsufficiëntie)
 • Patiënten met vreemdlichamen (o.a. katheters, drains, stoma,intraveneuze toegangswegen)
 • Intraveneuze druggebruikers

Bronnen