Wat is het verschil tussen infectie en kolonisatie (dragerschap)?

Antwoord

Kolonisatie

Kolonisatie betekent dragerschap. Dat betekent dat MRSA zich op de huid of slijmvliezen van de mens vestigt en daar aanwezig blijft zonder dat de mens er ziek van wordt.

Infectie 

Infectie betekent dat MRSA de huid binnendringt en de getroffene ziek maakt. Een MRSA-infectie kan bijvoorbeeld een steenpuist veroorzaken, maar ook ernstigere infecties zoals longontsteking. In het ergste geval kan het tot de dood leiden, maar dit komt maar zeer zelden voor.

Extra informatie

Zowel bij kolonisatie als infectie moeten dezelfde hygiënische maatregelen genomen worden. Er is wel een verschil in behandeling tussen gekoloniseerde en geïnfecteerde patiënten. Patiënten met kolonisatie, ofwel MRSA-dragers, worden behandeld (gedecontamineerd) door het wassen met een speciaal middel en smeren met een speciale neuszalf.

Patiënten met een infectie krijgen vaak een behandeling met antibiotica om van de MRSA af te raken.

Bronnen