Is een uitbraak van MRSA hetzelfde als een epidemische verheffing van MRSA?

Antwoord

Er is geen verschil. Zowel bij een uitbraak als een epidemische verheffing zijn twee of meer patiënten in het ziekenhuis gekoloniseerd of geïnfecteerd met dezelfde MRSA. Er wordt dan een beleidsteam geformeerd om adequaat te kunnen handelen.

Extra informatie

Men spreekt vaak van een uitbraak van een epidemie. Daarom wordt vaak het woord uitbraak gebruikt als er sprake is van een epidemische verheffing.

Volgens de Van Dale heeft uitbraak (o.a.) de volgende betekenis:

Het (grootschalig) uitbreken van een infectie

Volgens de Van Dale heeft epidemie de volgende betekenis:

Besmettelijke ziekte die zich zeer snel en op grote schaal verspreidt

Bronnen