Waarom moeten MRSA-patiënten in het ziekenhuis geïsoleerd verpleegd worden, maar na ontslag naar hun (verzorgings)huis of bij de huisarts niet?

Antwoord

Er zijn drie redenen:

  1. In het ziekenhuis zijn veel patiënten met een zwakke weerstand die gevaar lopen als een MRSA-patiënt niet geïsoleerd verpleegd wordt. In het verzorgingshuis of thuis niet.
  2. In het ziekenhuis is er zeer intensieve verpleging met veel (handen)contact tussen personeel en patiënt, waardoor de bacterie zich makkelijk kan verspreiden. In het verzorgingshuis of thuis niet.
  3. In het ziekenhuis worden veel antibiotica voorgeschreven aan patiënten. In een omgeving met veel antibiotica kan de MRSA-bacterie zich gemakkelijk verspreiden. In het verzorgingshuis of thuis is dit niet zo.