Mag een patiënt die nog MRSA-positief is, ontslagen worden naar huis of naar een andere zorginstelling?

Antwoord

Ja, dit is geen probleem als de andere zorginstelling of de huisarts of thuiszorg (bij ontslag naar huis) door de behandelende arts tijdig op de hoogte wordt gebracht. Zij kunnen dan de juiste voorzorgsmaatregelen nemen.

Bronnen