Welke maatregelen moeten genomen worden als een MRSA-patiënt ontslagen wordt?

Antwoord

  1. De huisarts en andere hulpverleners (indien relevant) moeten op de hoogte worden gebracht van het feit dat de patiënt met MRSA is besmet.
  2. Bij ontslag naar een andere zorginstelling (verpleeghuis, psychiatrische inrichting of een ander ziekenhuis, moet vooraf worden overlegd met de behandelend arts en indien aanwezig de afdeling infectiepreventie.
  3. De status (het dossier) van de patiënt, ook een eventuele polikliniekstatus, dient te zijn voorzien van de mededeling dat de patiënt met MRSA besmet is (geweest). Dit kan door een aanduiding in de status zelf. Maar beter is het om de informatie door te geven via het Ziekenhuis Informatie Systeem.
  4. De (isolatie)kamer van de patiënt moet grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Let op: Dit is slechts een richtlijn! Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw deskundige infectiepreventie!

Extra informatie

Opmerkingen bij punt 1

Ontslag naar huis, zonder verdere behoefte aan (thuis)zorg

Thuis moeten de volgende maatregelen genomen worden:

  • Volgen van de behandeling zoals de arts-microbioloog heeft voorgeschreven indien van toepassing (bij open wonden wordt vaak gewacht totdat de wonden dicht zijn).
  • Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne:
  • Bedek wonden en houdt natte wonden bedekt met schoon, droog verband. Pus van geïnfecteerde wonden kan MRSA bevatten en daarom is het van belang de wond bedekt te houden en verspreiding naar huisgenoten en anderen zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Regelmatig handen wassen: De patiënt en zijn/ haar gezinsleden moeten regelmatig hun handen wassen met warm water en zeep, vooral na het wisselen van wondverband.
  • Deel geen persoonlijke spullen zoals handdoeken, washandjes, scheermesjes, kleding die mogelijk in contact zijn geweest met de geïnfecteerde huid. Textiel dient gewassen te worden op een volledig wasprogramma (40 graden) en het liefst gedroogd in een droger of gestreken te worden. Drogen in de wasdroger en strijken helpt de bacteriën te doden.
  • Geef bij elk bezoek aan een arts of zorginstelling aan dat u MRSA-drager bent. Dan kunnen de juiste maatregelen worden genomen om verspreiding te voorkomen.

Bronnen