Wanneer, hoe vaak en hoe moet ik bij een medewerker een kweek afnemen?

Antwoord

Hoe?

Neuskweek

 1. Neem de steriele wattenstok uit de koker
 2. Draai 5 maal de wattenstok door het voorste behaarde deel van het ene neusgat
 3. Herhaal de procedure met dezelfde wattenstok in het andere neusgat
 4. Doe de wattenstok terug in de steriele koker en vermeld patiëntgegevens en oorsprong materiaal op de koker
 5. Vul voor iedere kweekafname een standaard kweekformulier in

Keelkweek

 1. Neem de steriele wattenstok uit de koker
 2. Maak met de wattenstok een uitstrijkje van het keelslijmvlies ter hoogte van de amandelen (links en rechts van de huig)
 3. Doe de wattenstok terug in de steriele koker en vermeld patiëntgegevens en oorsprong materiaal op de koker
 4. Vul voor deze kweek een standaard kweekformulier in

Wondkweken

 1. Neem de steriele wattenstok uit de koker
 2. Haal de wattenstok enkele malen stevig door het huiddefect
 3. Doe de wattenstok terug in de steriele koker en vermeld patiëntgegevens en oorsprong materiaal op de koker
 4. Vul voor iedere kweekafname een standaard kweekformulier in.

Hoe vaak en wanneer?

Kweken moeten altijd voor aanvang van de dienst worden afgenomen, door een collega! In de volgende gevallen moeten van medewerkers kweken worden afgenomen:

 1. Als er een nieuwe, onverwachte MRSA-patiënt op de afdeling blijkt te liggen;
 2. Een medewerker minder dan twee maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen is geweest;
 3. Bij medewerkers die onbeschermd contact hebben gehad met een bekende MRSA-positieve patiënt;
 4. Van medewerkers die MRSA-drager zijn geweest en bij wie de controlekweken inmiddels negatief zijn, worden gedurende 1 jaar na de eerste negatieve kweek controlekweken afgenomen;
 5. Van een medewerker die regelmatig in een buitenlands ziekenhuis werkzaam is, moeten ook regelmatig kweken worden afgenomen;
 6. Wanneer een medewerker MRSA-positief blijkt te zijn dienen controlekweken te worden afgenomen op dag 10, 15 en 20 na ontdekking.

Let op: Dit is slechts een richtlijn! Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw deskundige infectiepreventie!

Extra informatie

Medewerkers kunnen de kweek het beste door een collega laten afnemen, om er zeker van te zijn dat de kweek op de juiste wijze wordt afgenomen!

Opmerkingen bij 1: Een nieuwe, onverwachte MRSA-patiënt

In eerste instantie worden alleen medewerkers gekweekt die contact hebben gehad met de nieuwe, onverwachte MRSA-patiënt. Er dienen dan inventarisatiekweken genomen te worden van

 • Neus
 • Keel
 • Perineum
 • Eventuele huidlaesies zoals eczeem
 • Eventuele andere plaatsen op het lichaam waar eerder MRSA is gevonden.

De uitgebreidheid van het onderzoek bij medewerkers is afhankelijk van de situatie. Indien de patiënt kort op de afdeling aanwezig is geweest, kan worden gekozen voor een ringonderzoek. Dit onderzoek is dan alleen bedoeld voor personeelsleden die het meest nauw contact hebben met de MRSA-patiënt, bijvoorbeeld de directe verpleegkundige, of bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Is de patiënt al langer op de afdeling aanwezig, dan wordt geadviseerd om alle medewerkers van de afdeling te kweken. Medewerkers van buiten de eigen afdeling die contact hebben gehad, zijn in deze late fase vaak moeilijk precies te achterhalen. Hier dient door deskundigen (MRSA-commissie) een situatieafhankelijk beleid te worden bepaald. 

Opmerkingen bij 2,3, 4 en 5

Bij een medewerker die minder dan twee maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen is geweest, bij een medewerkers die onbeschermd contact heeft gehad met een MRSA-positieve patiënt; bij een medewerker die drager is geweest en bij wie de controlekweken negatief zijn gedurende 1 jaar na het afnemen van de controlekweken en bij een medewerker die regelmatig in een buitenlands ziekenhuis werkzaam is:

Er moeten ook regelmatig kweken worden afgenomen. Er dienen inventarisatiekweken genomen te worden van:

 • Neus
 • Keel
 • Eventuele huidlaesies zoals eczeem
 • Eventuele andere plaatsen op het lichaam waar eerder MRSA is gevonden.

Opmerkingen bij 6: Medewerker die MRSA-positief blijkt te zijn

Er dienen controlekweken afgenomen te worden van:

 • Keel
 • Neus
 • Perineum
 • Eventuele huidlaesies zoals eczeem
 • Eventuele andere plaatsen op het lichaam waar eerder MRSA is gevonden

Bronnen