Ik wil een MRSA-patiënt behandelen tegen het MRSA-dragerschap (zorgen dat de patiënt van de bacterie afkomt). Hoe dien ik te handelen?

Antwoord

Meestal ziet dragerschapsbehandeling er als volgt uit:

  • Mupirocine neuszalf (bv. Bactroban) 3 maal per dag gedurende 5 dagen gebruiken.
  • Gedurende de behandeling huid en haren dagelijks wassen met een desinfecterende zeep (Chloorhexidine zeepoplossing 40 mg/ml of betadine shampoo 75 mg/ml, bv. Hibiscrub) gewassen, bij voorkeur onder de douche (niet in bad).
  • Dagelijks schoon ondergoed en schone kleding aan en schone washandjes en handdoeken gebruiken.
  • Op dag 1, 2 en 5 van de kuur moet het beddengoed volledig verschoond worden. Bij het naar bed gaan moet tevens gedurende de behandeling schoon ondergoed en een pyjama te worden aangetrokken.

Behandeling dient altijd in overleg met een arts-microbioloog te gebeuren!

Extra informatie

Soms worden ook antibiotica ingezet, indien de patiënt aan een van de volgende factoren voldoet:

  • De patiënt heeft actieve huidlaesies en/of lichaamsvreemd materiaal (zoals katheters, intravasale lijnen, etc.)
  • De MRSA is in vitro ongevoelig voor mupirocine (zit in de neuszalf waarmee dragerschap in eerste instantie wordt behandeld)
  • Eerdere dragerschapsbehandelingen hebben gefaald

Welke antibiotica ingezet worden, is afhankelijk van het type MRSA. In het laboratorium kan worden onderzocht om welk type MRSA het gaat.

Advies is vooraf aan een eerste behandeling de thuissituatie in de evaluatie te betrekken (door middel van kweken van neus, keel perineum en zo nodig huidlaesies van huisgenoten), omdat in studie werd aangetoond dat transmissie naar huisgenoten in ongeveer de helft van de gevallen optreedt en dragerschap bij huisgenoten sterk geassocieerd wordt met het falen van de behandeling.

Bronnen