Ik heb gehoord dat ik zelf MRSA-drager ben. Wat moet ik doen?

Antwoord

De Arbo-arts (bedrijfsarts) zal u na overleg met de arts-microbioloog vertellen wat u moet doen. Als het voor u niet duidelijk is wat u moet doen en of uwel of niet mag werken, neem dan meteen telefonisch contact op met de arbo-arts of deskundige infectiepreventie!

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw deskundige infectiepreventie!

Extra informatie

Welke maatregelen genomen moeten worden, is afhankelijk van of u wel of geen huidafwijkingen hebt (met of zonder antibiotica).

  • Als bij u MRSA is vastgesteld, dan mag u 2 dagen (48 uur) geen werkzaamheden verrichten op afdelingen waar patiënten verblijven.
  • Op de dag dat bekend wordt dat u MRSA-positief bent, worden meteen weer kweken afgenomen van keel, neus, wonden en andere huidafwijkingen.
  • De behandeling met neuszalf en chloorhexidine vloeibare zeep wordt na het afnemen van de kweken direct gestart op de dag van de kweekuitslagen.
  • Op dag 3 mag u weer werken op de afdeling (dus 2 dagen na bekend worden van de positieve kweekuitslagen).
  • Op dag 5 zullen de kweekuitslagen van dag 1 bekend worden. Zijn 1 of meer hiervan positief, dan krijgt u opnieuw een werkverbod. Vervolgens worden controlekweken afgenomen op de 10e, 15e en 20ste dag. U mag de werkzaamheden pas hervatten als alle 3 sets controlekweken negatief zijn.
  • Zijn op de 5e dag de kweken van dag 1 negatief, dan mogen de werkzaamheden worden gecontinueerd. Wel dienen nog controlekweken te worden afgenomen op de 10e, 15e en 20ste dag. Ook hier geldt: Is 1 of meer hiervan positief, dan dient opnieuw een werkverbod te worden ingesteld.

De werkgroep infectiepreventie raadt aan de medewerker in ieder geval nog eenmaal te controleren, 3 maanden na de laatste van de set controlekweken. Langduriger controle kan nodig zijn indien huidafwijkingen (bijvoorbeeld eczeem) aanwezig zijn. Wanneer behandeling met neuszalf en chloorhexidine vloeibare zeep steeds geen resultaat heeft, dient de medewerker te worden doorverwezen naar een terzake deskundig arts.

Bronnen