Hoe vaak moet de kweekuitslag van een MRSA-patiënt negatief zijn voordat hij niet meer geïsoleerd verpleegd hoeft te worden?

Antwoord

De uitslag van 3 sets kweken van neus, keel en perineum dienen negatief te zijn. Kweken vanuit een bron (wond, urine, etc.) moet minstens 1x negatief zijn. De patiënt wordt vervolgens nog een jaar lang periodiek gecontroleerd. Deze controlekweken hoeven niet in drievoud.

Extra informatie

  • Na 3 sets negatieve kweken hoeft geen isolatie meer toegepast te worden, maar de patiënt wordt nog niet losgelaten als MRSA verdacht. Dit gebeurt pas nadat de controlekweken van 2 en 12 maanden negatief zijn.
  • Daarnaast mag geen enkele van de volgende risicofactoren aanwezig zijn:
    • het gebruik van antibiotica
    • huidafwijkingen, zoals wonden, eczeem, psoriasis, zweren
    • drains, katheters, intravasale lijnen.

Pas dan kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de patiënt MRSA-negatief is.


Let op: Dit is slechts een richtlijn! Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw deskundige infectiepreventie!

Bronnen