Een patiënt die in een buitenlands ziekenhuis opgenomen is geweest, wordt op mijn afdeling opgenomen. Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen?

Antwoord

Het hangt ervan af in welke risicocategorie de patiënt valt. Afhankelijk daarvan worden maatregelen genomen.

Extra informatie

Indien een nieuw op te nemen patiënt in een buitenlands ziekenhuis opgenomen is geweest, dient vastgesteld te worden in welke risicocategorie de patiënt valt. 

Categorie 1 (bekende MRSA-drager)

Maatregelen voor patiënten in categorie 1

 • Patiënten dienen in strikte isolatie te worden behandeld. Hierbij dienen de isolatierichtlijnen te worden gevolgd.

Categorie 2 (hoog risico op MSRA-dragerschap)

 • Patiënten die minder dan 2 maanden geleden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd
 • Patiënten die korter dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis hebben gelegen maar daar zijn geopereerd, een drain of katheter kregen, of zijn geïntubeerd of huidlaesies hebben, of mogelijke infectiebronnen zoals abcessen of furunkels (steenpuisten).
 • Buitenlandse patiënten op de dialyseafdeling (zogenaamde gastdialysanten).

Maatregelen voor patiënten in categorie 2

 • Patiënten dienen in strikte isolatie te worden behandeld. Hierbij dienen de isolatierichtlijnen te worden gevolgd.

Categorie 3 (matig verhoogd risico op MRSA-dragerschap)

 • Nederlandse hemodialysepatiënten die in het buitenland zijn gedialyseerd.
 • Patiënten die langer dan 2 maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd en waarbij nog risicofactoren aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld chronische lucht- of urineweginfecties of persisterende huidlaesies. Dit ter afweging door deskundigen.

Maatregelen voor patiënten in categorie 3

 • Patiënten van categorie 3 hoeven niet in isolatie te worden opgenomen.
 • Bij opname dienen inventarisatiekweken te worden afgenomen.
 • Tot de uitslag bekend is dient terughoudendheid te worden betracht ten aanzien van overplaatsing, onderzoek en behandeling van de patiënt. Let op dat de noodzakelijke behandeling van de patiënt te allen tijde gewaarborgd moet blijven.
 • Als alle kweken negatief zijn, mag de patiënt als een patiënt van categorie 4 worden beschouwd en hoeven er geen extra maatregelen meer te worden genomen.
 • Wanneer de uitslag van een kweek MRSA-positief is, dient de patiënt in strikte isolatie te worden behandeld.

Categorie 4 (geen verhoogd risico op MRSA-dragerschap)

 • Patiënten die langer dan 2 maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd en waarbij geen risicofactoren aanwezig zijn, zoals chronische lucht- of urineweginfecties of persisterende huidlaesies. Dit ter afweging door deskundigen.
 • Patiënten die korter dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis zijn geweest en niet zijn geopereerd, geen drain of katheter kregen, niet zijn geïntubeerd en geen huidlaesies hebben, of mogelijke infectiebronnen zoals abcessen of furunkels (steenpuisten).

Maatregelen voor patiënten in categorie 4

 • Geen extra maatregelen noodzakelijk.

Bronnen