Wat betekent eradicatietherapie?

Antwoord

Eradicatie betekent hetzelfde als decontaminatie en behandeling. Een ander woord voor eradicatietherapie is dragerschapbehandeling.

Extra informatie

Bij MRSA-dragers (bij wie de MRSA dus geen infectie heeft veroorzaakt) worden desinfecterende zeep, shampoo, neuszalf en/ of huidzalf ingezet. MRSA-patiënten die een door MRSA veroorzaakte infectie hebben of MRSA op een andere plaats dragen dan in de neus, krijgen ook antibiotica toegediend die de MRSA "doden". Welk beleid precies toegepast wordt, is altijd in overleg met de behandelend (huis)arts, de arts-microbioloog en/of afdeling infectiepreventie.

Bronnen