Publiek

MRSA in de zorg

Verpleeghuis en ziekenhuis

Controleert het ziekenhuis of ik varkenshouder ben?

Controleert het ziekenhuis of ik varkenshouder ben?

Leave review
Ja, als het goed is wordt in alle Nederlandse ziekenhuizen en verpleeghuizen bij alle opna...
Lees verder
Mag een zwangere (ziekenhuis)medewerkster mij verzorgen als ik MRSA-positief ben?

Mag een zwangere (ziekenhuis)medewerkster mij verzorgen als ik MRSA-positief ben?

Leave review
In principe bestaat er geen risico voor de zwangere medewerkster of haar baby, mits alle h...
Lees verder
Waarom moet bij de aanwezigheid van risicofactoren voor of bij opname een screeningsonderzoek op MRSA-dragerschap uitgevoerd worden?

Waarom moet bij de aanwezigheid van risicofactoren voor of bij opname een screeningsonderzoek op MRSA-dragerschap uitgevoerd worden?

Leave review
Om (als de patiënt MRSA blijkt te hebben) zowel de patiënt zelf als zijn medepatiënten te ...
Lees verder
Waarom heeft elk ziekenhuis een ander MRSA-protocol?

Waarom heeft elk ziekenhuis een ander MRSA-protocol?

Leave review
Nationale richtlijnen zijn opgesteld ter voorkoming van MRSA-verspreiding in het ziekenhui...
Lees verder
Welke maatregelen moeten in het verpleeghuis genomen worden, als een MRSA-patiënt na ontslag uit het ziekenhuis naar het verpleeghuis gaat?

Welke maatregelen moeten in het verpleeghuis genomen worden, als een MRSA-patiënt na ontslag uit het ziekenhuis naar het verpleeghuis gaat?

Leave review
Dit staat uitgebreid beschreven in de richtlijn MRSA Verpleeghuis van de Werkgroep Infecti...
Lees verder