Waarom heeft elk ziekenhuis een ander MRSA-protocol?

Antwoord

Nationale richtlijnen zijn opgesteld ter voorkoming van MRSA-verspreiding in het ziekenhuis. Elk ziekenhuis past deze richtlijnen aan binnen haar eigen situatie. Omdat elk ziekenhuis, maar ook elke regio anders is, heeft elk ziekenhuis een eigen MRSA-protocol. Er zijn bijvoorbeeld niet op elke afdeling isolatiekamers beschikbaar, en in bepaalde regio’s is het kweekbeleid anders omdat er meer varkenshouders wonen. In grote lijnen hanteren alle ziekenhuizen in Nederland echter dezelfde MRSA-richtlijnen. Instellingen die van de richtlijnen afwijken, moeten hun keuze voor een ander beleid verantwoorden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.