Waarom moet bij de aanwezigheid van risicofactoren voor of bij opname een screeningsonderzoek op MRSA-dragerschap uitgevoerd worden?

Antwoord

Om (als de patiënt MRSA blijkt te hebben) zowel de patiënt zelf als zijn medepatiënten te beschermen tegen de gevolgen van een MRSA-infectie.

Extra informatie

Het is voor een patiënt die een medische behandeling ondergaat belangrijk om te weten of hij de MRSA-bacterie bij zich draagt.  Voor het bestrijden van MRSA is een vroegtijdige en werkzame behandeling met antibiotica noodzakelijk. Een succesvolle genezing hangt af van de juiste antibioticumkeuze. Wanneer geen inventarisatiekweek is uitgevoerd voor of bij opname, is niet bekend of een patiënt MRSA bij zich draagt, en de behandelende arts zal dan bij het optreden van een infectie een antibiotica inzetten die niet werkzaam is tegen MRSA.

Dus er zijn drie belangrijke redenen voor het afnemen van een inventarisatiekweek voor of bij opname:

  • Bescherming van de MRSA-drager: Als dragerschap bekend is dan kan voor de operatie nog geprobeerd worden de patiënt MRSA-vrij te maken.
  • Bescherming van andere patiënten: MRSA-dragers worden in het ziekenhuis op een speciale manier behandeld. MRSA-dragers liggen op een eenpersoonskamer en door het gebruik van handschoenen, overjassen, mutsen en mond-neus-maskers door personeel en bezoekers (in het ziekenhuis), wordt de overdacht van MRSA op personeel en andere patiënten voorkomen.
  • Het toedienen van de juiste antibiotica bij MRSA-dragers met een infectie.

Bronnen

  • Website van Universitair Medisch Centrum Utrecht, infectiepreventie: Afname MRSA-kweken
  • Zipnet - Focus op hygiëne Infectiepreventie in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg: MRSA beleid