Moeten de mensen waarbij ik gelogeerd heb zich ook laten testen op MRSA als ik zelf MRSA heb?

Antwoord

Nee, als deze niet in de zorg werken hoeven ze zich niet te laten testen. Is dit wel het geval dan overleggen met de behandelend arts/huisarts.

Extra informatie

Bent u wezen logeren, of op bezoek geweest bij iemand die in de zorg werkt, dan moet deze persoon dat melden op zijn/haar werk bij de ARBO-arts of leidinggevende zodat eventuele maatregelen genomen kunnen worden.


Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de deskundige infectiepreventie/ afdeling infectiepreventie, arts-microbioloog, GGD-arts of huisarts!

Bronnen