Mag ik naar de huisarts als ik MRSA heb?

Antwoord

Ja, u mag naar de huisarts (liefst aan het einde van de dag) als u MRSA heeft. U dient uw huisarts voorafgaand aan uw bezoek echter altijd te vermelden dat u MRSA heeft! De huisarts kan dan de juiste maatregelen nemen om te voorkomen dat hij/zij zelf of andere patiënten ook besmet raken met MRSA.

Extra informatie

Er zijn speciale hygiënische richtlijnen, opgesteld door de Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), waar de huisarts zich aan houdt om te voorkomen dat MRSA blijft plakken in de praktijk en zich daardoor verder verspreidt.

Als u MRSA-drager bent komen deze maatregelen neer op handenhygiëne en desinfectie van gebruikte voorwerpen. Als u een MRSA-infectie heeft, draagt de huisarts waarschijnlijk handschoenen en eventueel een schort als tijdens het contact b.v. een wondinspectie plaatsvindt. Na contact zal de huisarts handhygiëne toepassen en gebruikte instrumenten reinigen en desinfecteren met alcohol. Mogelijk wordt u aan het einde van het spreekuur ingepland.