Mag ik als MRSA-drager mijn familie bezoeken?

Antwoord

Als u uw familie wilt bezoeken en uw familie is gezond, dan mag dat. U kunt het bezoek beter even uitstellen als uw familielid ernstig ziek is.

Extra informatie

Bij ernstig verzwakte personen kan MRSA namelijk infecties veroorzaken en zich via de bloedcirculatie verspreiden naar verschillende organen. Dit kan ernstige infecties veroorzaken. Een ziek persoon in uw omgeving heeft een grotere kans om een MRSA-infectie op te lopen, vooral met aanwezigheid van de volgende risicofactoren:

  • Het gebruik van antibiotica
  • Huidafwijkingen, zoals wonden, eczeem, psoriasis
  • Drains, katheters, infusen

Raadpleeg daarom uw behandeld arts/huisarts als u een dergelijk persoon op bezoek wilt laten komen of bij hem/haar op bezoek wilt gaan.

Bronnen

Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding: Staphylococcus aureus-infecties inclusief MRSA - wordt momenteel herzien