Worden de kosten van de MRSA kweken vergoed door de ziektekostenverzekering?

Antwoord

In de regel vallen kweken, indien door een huisarts of specialist aangevraagd, standaard onder de verzekering en worden op dezelfde manier afgerekend als bijvoorbeeld  röntgenfoto’s of medicijnen (eigen risico).

Raadpleeg uw eigen zorgverzekeraar voor meer informatie.

Bronnen