Is het verplicht om mee te werken aan kweekonderzoek?

Antwoord

Het is niet verplicht, maar als u niet meewerkt zou het kunnen dat u zonder dat u het weet MRSA verspreidt naar anderen. Voor gezonde mensen is dit geen probleem, maar mensen met een verzwakte weerstand kunnen erg ziek worden van MRSA. Daarnaast is het mogelijk dat u in isolatie wordt gezet als u MRSA blijkt te hebben. Het is beter mee te werken aan het kweekonderzoek, in het belang van de volksgezondheid.