Hoe vaak moet de kweekuitslag van een MRSA-patiënt negatief zijn voordat hij niet meer geïsoleerd verpleegd hoeft te worden?

Antwoord

Alle kweken moeten 3 keer negatief zijn, telkens met een tussenpoos van 7 dagen.

Extra informatie

De controlekweken moeten minimaal drie keer, telkens met zeven dagen tussenpoos, negatief zijn. Daarnaast mag geen enkele van de volgende risicofactoren aanwezig zijn:

  • Het gebruik van antibiotica
  • Huidafwijkingen, zoals wonden, eczeem, psoriasis
  • Drains, katheters, infusen

Bronnen