Hoe lang duurt een gemiddelde behandeling van MRSA-dragerschap?

Antwoord

Een gemiddelde behandeling van MRSA met speciale neuszalf en shampoo (zogenaamde “decontaminatie”) inclusief controlekweken duurt enkele weken. Welke middelen worden gebruikt is afhankelijk van de plaats op het lichaam  waar de MRSA zich bevindt.

Extra informatie

Het proces waarin de MRSA van de huid en het slijmvlies verwijderd wordt, heet decontaminatie, ook wel dragerschapsbehandeling genoemd. Als er bepaalde risico factoren aanwezig zijn, zoals wonden, wondinfecties, eczeem, etc., dan is  decontaminatie meestal niet effectief. Daarom is het van belang dat deze factoren eerst behandeld worden. Zijn deze niet aanwezig, dan kan meteen met de decontaminatie worden begonnen.

De decontaminatieprocedure ziet er als volgt uit:

  • Huiddesinfectie en haardesinfectie: huid en haar worden dagelijks  gedurende 5 dagen  gewassen met een chloorhexidine-zeepoplossing;
  • Neusdesinfectie: De neus wordt behandeld met mupirocine-neuszalf. De zalf wordt gedurende 5 dagen drie maal per dag vóór in de neus aangebracht in het 'neuspeutergebied'.

3 dagen na de laatste behandeling met bovengenoemde middelen worden 3 maal  kweken afgenomen met een tussenpoos van een week. Als deze  kweken  negatief zijn wordt de dragerschapsbehandeling (decontaminatie)  als succesvol beschouwd.


Let op!: Dit is de gangbare dragerschapsbehandeling! Elke behandeling kan anders zijn en zal door de  behandelend arts in overleg met de arts-microbioloog worden vastgesteld, o.a. afhankelijk van waar op het lichaam de MRSA zich bevindt

Bronnen