Hoe voorkom ik als varkenshouder besmetting met MRSA?

Antwoord

De kans op MRSA-dragerschap kan verkleind worden door na contact met varkens en kalveren de handen met water en zeep te wassen en zorgvuldig af te drogen.


Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de deskundige infectiepreventie/ afdeling infectiepreventie, arts-microbioloog, GGD-arts of huisarts!

Extra informatie

Mogelijke overdracht van de MRSA-bacterie van het varken op de mens gebeurt door direct contact. Adequate hygiëne (handen wassen na diercontact) vermindert een eventueel risico aanzienlijk. Daarnaast is het aan te bevelen bij een bezoek aan huisarts of ziekenhuis altijd melding te maken van een eventuele beroepsmatige omgang met varkens of vleeskalveren.


Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met uw eigen organisatie of met Stigas.