Hoe krijg ik MRSA via varkens?

Antwoord

Mogelijke overdracht van MRSA van het varken op de mens gebeurt door direct contact, via de huid.

Extra informatie

Goede hygiëne (handen wassen na diercontact) vermindert een eventueel risico aanzienlijk. Daarnaast is het aan te bevelen bij een bezoek aan huisarts of ziekenhuis altijd melding te maken van een eventuele beroepsmatige omgang met varkens of vleeskalveren.

Bronnen