Wat is het verschil tussen kolonisatie (dragerschap) en infectie?

Antwoord

Kolonisatie

Kolonisatie betekent dragerschap. Dat betekent dat MRSA’s zich op de huid van de mens vestigen en zich vermeerderen zonder dat de mens er ziek van wordt. Zulke personen zijn MRSA-dragers.

Infectie 

Infectie betekent dat de MRSA’s de huid binnendringen en de drager ziek maken. Een wond-, bot-, of longontsteking kan dan bijvoorbeeld het gevolg zijn.


Extra informatie

Zowel bij kolonisatie als infectie moeten dezelfde hygiënische maatregelen genomen worden. Het verschil is dat patiënten met kolonisatie, ofwel MRSA-dragers, gedecontamineerd (ontsmet) worden: De decontaminatieprocedure ziet er als volgt uit:

Huiddesinfectie en haardesinfectie: huid en haar worden dagelijks  gedurende 5 dagen  gewassen met een chloorhexidine-zeepoplossing;

Neusdesinfectie: De neus wordt behandeld met mupirocine-neuszalf. De zalf wordt gedurende 5 dagen drie maal per dag vóór in de neus aangebracht in het 'neuspeutergebied'. 

Personen met een MRSA-infectie krijgen meestal een behandeling met antibiotica om van de MRSA af te raken. Bij hen zorgt de MRSA-bacterie er namelijk voor dat zij ziek worden en daarom is het belangrijk te zorgen dat de MRSA van het lichaam verdwijnt.

    Bronnen