Waarom duurt MRSA-dragerschap soms zo lang?

Antwoord

Als er bepaalde risicofactoren aanwezig zijn, zoals katheters, wonden en antibioticagebruik, kan MRSA-dragerschap soms heel lang duren. Daarnaast blijkt dat sommige gezonde MRSA-dragers de bacterie zeer lang bij zich dragen, maar de redenen hiervoor zijn nog niet bekend.


Extra informatie

Door de aanwezigheid van de genoemde risicofactoren, kan de MRSA-bacterie zich permanent in de huidflora vestigen en mengen met de andere bacteriën op onze huid. Daarom kan het bij aanwezigheid van risicofactoren wel weken tot maanden duren voor een behandeling aanslaat.


Bronnen