Hoe vaak komt MRSA voor?

Antwoord

MRSA komt in Nederland gemiddeld bij 1500 mensen per jaar voor.

Extra informatie

Jaarlijks wordt in Nederlandse ziekenhuizen bij ongeveer 1500 mensen een MRSA infectie vastgesteld. In vergelijking met het buitenland komt MRSA in Nederland weinig voor. Dat is vooral te danken aan het feit dat Nederlandse artsen zuinig zijn in het voorschrijven van antibiotica en door hygiënemaatregelen in zorginstellingen. 

In landen om ons heen worden antibiotica veel vaker voorgeschreven. Verder proberen we onze ziekenhuizen vrij van MRSA te houden door de patiënten die vanuit een buitenlands ziekenhuis naar een Nederlands ziekenhuis komen, eerst apart van andere patiënten te verplegen totdat uit testen blijkt dat de patiënt geen MRSA heeft. Als de patiënt wel MRSA heeft, volgt een behandeling.