Hoe kan MRSA zich verspreiden?

Antwoord

MRSA kan zich vooral verspreiden via handencontact met een persoon die al MRSA heeft (MRSA-drager). Daarnaast kan de MRSA zich verspreiden via de lucht (stof en huidschilfers), voorwerpen en oppervlakten (bijv. een bedpapegaai).

Extra informatie

MRSA wordt meestal via huid-op-huidcontact overgedragen, maar soms ook via de lucht. Vaak verdwijnt de MRSA weer van de huid zonder dat er een infectie optreedt. Slechts als iemand erg ziek is en een zwak immuunsysteem heeft kan MRSA tot een infectie leiden.

Alleen de overdracht van huid op huid is voor een MRSA-bacterie niet voldoende om op de huid van de “ontvanger” te blijven. Het kan weer overgedragen worden op een ander persoon. Belangrijk is om handen goed te wassen na in contact te zijn geweest met MRSA-dragers.

MRSA blijft alleen op de huid van de ontvanger plakken als er bepaalde risicofactoren aanwezig zijn, bijv. open wonden, katheters of antibiotica gebruik. Omdat patiënten in een ziekenhuis vaak aan meerdere risicofactoren voldoen, wordt MRSA het makkelijkst overgedragen onder ziekenhuispatiënten. Daarom is het van groot belang om altijd goede (hand)hygiëne uit te voeren.

Bronnen